Vragen van investeerders

We informeren u graag over de mogelijkheden van CompanyLedger

Veel gestelde vragen

In de FAQ van deze website vind u alvast antwoorden op veelgestelde vragen om u op weg te helpen. U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen om vragen te stellen dan staan we u graag te woord.

Wat zijn tokens?

De tokens zijn de administratieve registratie van eigendommen van de certificaten.

Wat is een STAK?

STAK is een afkorting voor Stichting Administratiekantoor.

Kan ik de Bestuurder(s) van de STAK wegstemmen?

Als een Tokenhouders tussen de 51% en 75% van de tokens (en dus de certificaten) bezitten, kunnen an deze in beginsel de Bestuurder(s) van de STAK wegstemmen. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Zijn mijn tokens wel iets waard?

Ja, de tokens vertegenwoordigen de certificaten, en deze zijn in beginsel evenveel waard als de aandelen van de onderliggende Vennootschap.

Moeten de Tokenhouders de jaarrekening van de onderliggende Vennootschap goedkeuren?

Nee, dat doet het Bestuur van de STAK.

Kan ik tussentijdse cijfers van de onderliggende Vennootschap opvragen?

Nee, de Bestuurder van de Vennootschap is niet verplicht deze aan de Tokenhouder van het certificaat af te geven. Aanspreekpunt voor de Tokenhouders is het Bestuur van de STAK.

Kan ik een vergadering van de STAK bijeenroepen?

Ja, dat kan. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Waarom zou ik tokens van certificaten kopen?

De token vertegenwoordigt het certificaat. Er bestaat dus recht op winstuitkering van het aandeel in vorm van een dividend, maar geen stemrecht.

Kunnen tokens van mijn certificaten verwateren?

In beginsel dient de Bestuurder van de onderliggende Vennootschap bij uitgifte nieuwe aandelen de toestemming te hebben van de aandeelhoudersvergadering, oftewel van het Bestuur van de STAK. Als de meerderheid van het Bestuur van de STAK, lees de certificaat/tokenhouders, toestemming geeft voor uitgifte nieuwe aandelen kan verwatering optreden. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Kan ik de jaarrekening van de onderliggende Vennootschap opvragen?

De gedeponeerde jaarrekening kan te allen tijde bij de KvK worden opgevraagd.

Kunnen de Bestuurder(s) van de STAK de aandelen in onderliggende Vennootschappen verkopen?

In beginsel kan dit niet. Dit kan pas als de meerderheid van de Tokenhouders die de certificaten vertegenwoordigen instemt. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Wie heeft de private key van de tokens?

De BitShares Foundation bezit de private key van de tokens.

Ik ben de private key kwijt van mijn account. Wat moet ik doen?

De BitShares Foundation heeft de mogelijkheid om uw tokens uit uw account terug te trekken bij verlies van de private key. Dit is alleen mogelijk voor tokens die niet in het orderboek staan van de Blockchainadministratie.

Wanneer moet ik een overnamebod accepteren?

In beginsel kan dit afgedwongen worden wanneer een andere Tokenhouder van certificaten meer dan 75% van de tokens bezit, die op deze bewuste administratie op CompanyLedger geregistreerd staan. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Kan ik de statuten inzien van de STAK?

Ja, deze zijn opvraagbaar bij de KvK.

Hoe kan ik zien wie de actuele Bestuurder is van de STAK?

Dit is opvraagbaar bij de KvK.

Kan ik de statutaire directie van de onderliggende Vennootschap rechtstreeks op iets aanspreken?

In beginsel is dit recht voorbehouden aan de aandeelhouders, oftewel het bestuur van de STAK.

Moet ik mijn tokens eerst aanbieden aan andere Tokenhouders?

Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Kan de Belastingdienst zien hoeveel tokens ik heb?

Ja, de Blockchain is een openbaar administratiekantoor.

Moet ik de waarde van mijn tokens die certificaten vertegenwoordigen opgeven aan de Belastingdienst?

Ja.

Is het mogelijk om alleen een deel van de aandelen te certificeren (en in de toekomst weer een deel)?

Gedeeltelijke certificering is mogelijk. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Kan ik de Bestuurder(s) van de onderliggende Vennootschap wegstemmen?

Nee, een Tokenhouder van een certificaat kan de Bestuurder(s) van de onderliggende Vennootschap niet wegstemmen. Dit recht is voorbehouden aan het Bestuur van de STAK.

Wat gebeurt er als de Bestuurder(s) van de Vennootschap een overnamebod ontvangen?

Dan zal de Bestuurder van de onderliggende Vennootschap in overleg moeten treden met de Aandeelhouders, oftewel het Bestuur van de STAK. Als het Bestuur van de STAK instemt met de overname zal de opbrengst van de aandelen onder de Tokenhouders van de certificaten verdeeld worden. Het Bestuur heeft wel instemming van de meerderheid van de Tokenhouders nodig. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Kan ik gedwongen worden om de tokens die mijn certificaten vertegenwoordigen te verkopen?

Ja, dit scenario gaat spelen als meer dan 75% van de tokens die de certificaten vertegenwoordigen in handen is van een andere Tokenhouder. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Wat is de rol van de BitShares Foundation?

De BitShares Foundation bezit de private key van de tokens, om te voorkomen dat het Bestuur van de STAK en/of Bestuurder van de onderliggende Vennootschap(pen) nieuwe tokens creëren waar geen werkelijke aandelen tegenover staan.

Als iemand meer dan 75% van de tokens die de certificaten vertegenwoordigen heeft, zijn mijn tokens dan waardeloos geworden?

In beginsel niet. Mocht deze Tokenhouder die een meerderheid van 75% van de certificaten vertegenwoordigt ertoe overgaan het bestuur van de STAK te ontslaan, en daarmee de facto de onderliggende Vennootschap overnemen, treedt automatisch een protocol in werking dat deze Tokenhouder verplicht om de overige tokens die certificaten vertegenwoordigen in te kopen.

Wie kan nieuwe digitale tokens aanmaken en uitgeven?

Dit recht is voorbehouden aan de BitShares Foundation.

Kan ik de statuten inzien van de onderliggende Vennootschap?

Ja, deze zijn opvraagbaar bij de KvK.

Mag je tokens van certificaten wel administreren op de Blockchain?

Ja, het doel van een STAK is onder meer het administreren van de certificaten. Het is niet specifiek voorgeschreven op welke wijze deze geadministreerd moeten worden. Aangezien de Blockchain een administratiekantoor zonder personeel is, is het mogelijk certificaten op de Blockchain te administreren indien bij de bestuurder(s) van de STAK duidelijk is wie de eigenaar van de certificaten is.

Is de exit geregeld?

Op de Blockchain is voor ieder certificaat een orderboek aangemaakt. U kunt ten alle tijde uw tokens te koop aanbieden.

Kun je in de KvK zien dat ik tokens die certificaten vertegenwoordigen houdt?

Nee.

Kun je op de Blockchain zien dat ik tokens die certificaten vertegenwoordigen houdt?

Op de Blockchain zijn alle accounts zichtbaar. U bepaald zelf uw accountnaam. Mocht u onder een alias een accountnaam aanmaken zal een derde in beginsel niet uw identiteit kunnen identificeren. De bestuurder(s) van de Stak en de Stichting BitShares Foundation hebben inzage in de KYC die aan de aangemelde accountnamen zijn gekoppeld. Op bevel van de Autoriteiten kunnen zij gedwongen worden deze openbaar te maken.

Wilt u meer informatie?

We kunnen ons goed voorstellen dat u nog meer informatie wil over bepaalde vragen. Neem contact met ons op dan staan we u graag te woord.