Vragen van ondernemers

We informeren u graag over de mogelijkheden van Company Ledger

Veel gestelde vragen

In de FAQ van deze website vind u alvast antwoorden op veelgestelde vragen om u op weg te helpen. U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen om vragen te stellen dan staan we u graag te woord.

Algemene vragen van ondernemers

Wat zijn tokens?

De tokens zijn de administratieve registratie van eigendommen van de certificaten.

Ik ben DGA. Kan ik via een STAK tokens van certificaten verkopen en toch nog de complete zeggenschap houden?

Ja, in beginsel kan dat kan indien u Bestuurder bent van de STAK.

Kan ik het personeel laten participeren in mijn bedrijf?

Ja, de STAK maakt het mogelijk om ook personeel te laten participeren in het bedrijf en te laten meedelen in de opbrengsten zonder dat deze stemrechten hebben en/of een AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) bijeen kunnen roepen. Ook voor kleine percentages mogelijk.

Kan een Tokenhouder een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen?

In beginsel niet. De Bestuurder(s) van de STAK kunnen een AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) bijeenroepen.

Wat is een STAK?

STAK is een afkorting voor Stichting Administratiekantoor.

Vragen van de Bestuurder(s) van de STAK

Waar ben ik verantwoordelijk voor?

In de statuten van de STAK wordt geregeld hoeveel Bestuursleden er zijn en welke bevoegdheden zij hebben. In beginsel is het Bestuur verantwoordelijk voor het administreren van de certificaten.

Welke bevoegdheden heb ik als STAK Bestuurder?

Het Bestuur van de Stichting is stemgerechtigd in de algemene vergadering en beslist dan ook mede hoe in de algemene vergadering wordt gestemd. In de statuten van de onderliggende Vennootschap staat vermeld voor welke besluiten de instemming van de Aandeelhouders nodig is. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste onderliggende Vennootschap opvragen bij de KvK.

Hoe wordt een STAK Bestuurder ontslagen?

In de statuten van de STAK wordt beschreven op welke wijze Bestuurders ontslagen kunnen worden. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Moet ik de jaarrekening van de onderliggende Vennootschap publiceren voor de Tokenhouders?

In beginsel niet. De jaarrekening van de onderliggende Vennootschap moet wel door de Bestuurder(s) van de Vennootschap worden gedeponeerd bij de KvK. Geïnteresseerde Tokenhouders kunnen de gedeponeerde jaarrekening via de KvK opvragen.

Moet ik de KYC (Know Your Customer) weten van degene die tokens houden van de certificaten?

Ja. Dit is een verplichting die uit de statuten en wet- en regelgeving volgt.

Kan ik de Statutaire Directie ontslaan van de onderliggende Vennootschap?

In beginsel zult u dit recht als Aandeelhouder hebben. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Wat moet ik doen als er een overnamebod op de aandelen binnenkomt?

In beginsel zult u de Bestuurder(s) van de onderliggende Vennootschap moeten informeren, en een AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) bijeen roepen.

Wat kan ik doen als de Bestuurder van de onderliggende Vennootschap niet goed functioneert?

In beginsel kunt u een AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) bijeenroepen en agenderen om de Bestuurder(s) te ontslaan. Mocht de AVA inderdaad daartoe besluiten, kan een nieuwe Statutaire Directie worden benoemd. De regels zijn vervat in de statuten van de STAK.

Waar ben ik aansprakelijk voor?

Bestuurders van een STAK zijn in beginsel niet aansprakelijk voor gedragingen van de STAK als rechtspersoon. Alleen in het geval van onbehoorlijk bestuur (wanbestuur) kan een Bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Wanbestuur houdt in dat desbetreffende Bestuurder bewust heeft aangestuurd op een teloorgang of uit statuten voortvloeiende verplichtingen niet heeft nagekomen.

Hoe wordt een STAK Bestuurder benoemd?

In de statuten van de STAK wordt beschreven op welke wijze Bestuurders benoemd worden. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Ik wil stoppen als Bestuurslid; wat moet ik dan doen?

Deze procedure is beschreven in de statuten van de STAK. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Moet ik tussentijdse cijfers van de onderliggende Vennootschap publiceren voor de Token/Certificaathouders?

In beginsel niet. Zeker niet zonder toestemming van de Bestuurder(s) van de onderliggende Vennootschap.

Kan ik een AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) bijeenroepen van de onderliggende Vennootschap?

In beginsel zult u dit recht als Aandeelhouder hebben. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK opvragen bij de KvK.

Kan de Statutaire Directie van de onderliggende Vennootschap een overname bod accepteren?

Hiervoor is toestemming nodig van het Bestuur van de STAK.  Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste STAK en onderliggende Vennootschap opvragen bij de KvK.

Kan ik zelf (nieuwe) tokens aanmaken en uitgeven?

Nee, als STAK Bestuurder kunt u geen (nieuwe) tokens aanmaken en uitgeven. Dit recht is voorbehouden aan de Stichting BitShares Foundation, en is vastgelegd in een separate overeenkomst tussen de Stichting BitShares Foundation en de STAK.

Vragen van de Bestuurder(s) van de onderliggende Vennootschap

Door wie kan ik ontslagen worden?

Het Bestuur van de STAK kan bij meerderheid van de stemmen in de AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) de Bestuurder(s) van de onderliggende Vennootschap ontslaan.

Als ik het bedrijf wil verkopen; hoe gaat dan de procedure?

Dit staat beschreven in de statuten van de onderliggende Vennootschap. Voor uw specifieke situatie kunt u de statuten van de bewuste vennootschap opvragen bij de KvK. Deze zaken zijn geregeld in de overeenkomst tussen de Vennootschap en de STAK.

Kan ik de statuten veranderen?

Dit kan alleen met instemming van de Aandeelhouders. Dus (mede) met toestemming van het Bestuur van de STAK. Deze zaken zijn geregeld in de overeenkomst tussen de Vennootschap en de STAK.

Aan welke spelregels moet ik mij houden?

De “spelregels” staan beschreven in de statuten. Daarnaast moet u zich houden aan de wetgeving die voor Vennootschappen van toepassing is.

Kan ik nieuwe aandelen uitgeven?

In beginsel niet. Doorgaans heeft u daar de toestemming van het Bestuur van de STAK voor nodig. Deze zaken zijn geregeld in de overeenkomst tussen de Vennootschap en de STAK.

Kan een Tokenhouder een aandeelhoudersvergadering bijeenroepen?

In beginsel niet. De Bestuurder(s) van de STAK kunnen een AVA (Algemene Vergadering van Aandeelhouders) bijeenroepen.

Wilt u meer informatie?

We kunnen ons goed voorstellen dat u nog meer informatie wil over bepaalde vragen. Neem contact met ons op dan staan we u graag te woord.