Vragen van partners

We informeren u graag over de mogelijkheden van Company Ledger

Veel gestelde vragen

In de FAQ van deze website vind u alvast antwoorden op veelgestelde vragen om u op weg te helpen. U kunt natuurlijk altijd contact met ons opnemen om vragen te stellen dan staan we u graag te woord.

Wat zijn tokens?

De tokens zijn de administratieve registratie van eigendommen van de certificaten. CompanyLedger voert niks meer of minder uit dan de administratie van de STAK die de certificaten uitgegeven heeft.

Zijn de CLC.COMPANYLEDGR tokens wel iets waard?

Ja, de CLC.COMPANYLEDGR tokens vertegenwoordigen de certificaten, en deze zijn in beginsel evenveel waard als de aandelen van de onderliggende Vennootschap.

Wie heeft de private key van de clc.companyledger tokens?

De BitShares Foundation bezit de private key van de tokens.

Ik ben de private key kwijt van mijn account. Wat moet ik doen?

De BitShares Foundation heeft de mogelijkheid om uw tokens uit uw account terug te trekken bij verlies van de private key. Dit is alleen mogelijk voor tokens die niet in het orderboek staan van de Blockchainadministratie.

Wat is de rol van de BitShares Foundation?

De BitShares Foundation bezit de private key van de tokens, om te voorkomen dat het Bestuur van de STAK en/of Bestuurder van de onderliggende Vennootschap(pen) nieuwe tokens creëren waar geen werkelijke aandelen tegenover staan.

Kan de Belastingdienst zien hoeveel tokens ik heb?

Ja, de blockchain is een openbaar administratiekantoor.

Moet ik de waarde van mijn tokens die certificaten vertegenwoordigen opgeven aan de Belastingdienst?

Ja.

Kun je in de KvK zien dat ik tokens die certificaten vertegenwoordigen houdt?

Nee.

Kun je op de Blockchain zien dat ik tokens die certificaten vertegenwoordigen houdt?

Op de Blockchain zijn alle accounts zichtbaar. U bepaald zelf uw accountnaam. Mocht u onder een alias een accountnaam aanmaken zal een derde in beginsel niet uw identiteit kunnen identificeren. De bestuurder(s) van de Stak en de Stichting BitShares Foundation hebben inzage in de KYC die aan de aangemelde accountnamen zijn gekoppeld. Op bevel van de Autoriteiten kunnen zij gedwongen worden deze openbaar te maken.

Wie kan nieuwe digitale tokens aanmaken en uitgeven?

Dit recht is voorbehouden aan de BitShares Foundation.

Mag je tokens van certificaten wel administreren op de Blockchain?

Ja, het doel van een STAK is onder meer het administreren van de certificaten. Het is niet specifiek voorgeschreven hoe deze geadministreerd moeten worden. Aangezien de blockchain een administratiekantoor zonder personeel is, is het mogelijk certificaten op de blockchain te administreren indien duidelijk is wie de eigenaar van de certificaten is.

Wilt u meer informatie?

We kunnen ons goed voorstellen dat u nog meer informatie wil over bepaalde vragen. Neem contact met ons op dan staan we u graag te woord.